Urbańczyk, M., J. Matusiak, M. Kowalczyk, M. Głuszak, C. Błaszczyk, A. Bosiacki, M. Materniak-Pawłowska, i P. Fiktus. „Kronika”. Czasopismo Prawno-Historyczne, T. 69, nr 2, październik 2018, s. 395-09, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/cph/article/view/15167.