Wilmanowicz, M. „Koncepcje suwerenności I Prawa Do Oporu W De Iure Regni Apud Scotos («O władzy królewskiej wśród Szkotów») George’a Buchanana”. Czasopismo Prawno-Historyczne, T. 70, nr 1, październik 2018, s. 187-24, doi:10.14746/cph.2018.1.5.