Jankowska-Prochot, I. „Ewolucja instrumentów Prawnych Ochrony wiarygodności dokumentów W Systemie Common Law Na przykładzie Irlandii zależnej I niepodległej”. Czasopismo Prawno-Historyczne, T. 70, nr 1, październik 2018, s. 257-72, doi:10.14746/cph.2018.1.8.