Tarka, K. „«Jesteśmy Tu Dla Polski». III Rada Narodowa RP Wobec Wydarzeń W Kraju (1949–1951)”. Czasopismo Prawno-Historyczne, t. 70, nr 1, październik 2018, s. 273-89, doi:10.14746/cph.2018.1.9.