Przewoźnik, Sylwia. „Korespondencja więźniów Z Obozu W Auschwitz W świetle Akt Sądu Grodzkiego W Krakowie Z Lat 1946–1950”. Czasopismo Prawno-Historyczne, t. 70, nr 1, październik 2018, s. 335-44, doi:10.14746/cph.2018.1.12.