Olszewski, Henryk. „Przemysław Marcin Żukowski, Wydział Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego Krakowie W Latach 1918–1939, Księgarnia Akademicka, Kraków 2016, Stron 574; Idem, Wydział Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego W Krakowie W Latach 1918–1939. Źródła, Księgarnia Akademicka, Kraków 2017, Stron 514”. Czasopismo Prawno-Historyczne, t. 70, nr 1, październik 2018, s. 371-3, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/cph/article/view/15209.