Olszewski, H. „Profesor Henryk Olszewski wspomina...”. Czasopismo Prawno-Historyczne, T. 70, nr 1, październik 2018, s. 353-64, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/cph/article/view/15214.