Święcicka, P. „Prawo Rzymskie W Okresie Renesansu I Baroku. Humanistyczny Wymiar Europejskiej Kultury Prawnej”. Czasopismo Prawno-Historyczne, t. 64, nr 1, październik 2018, s. 9-37, doi:10.14746/cph.2012.64.1.01.