Kitowski, P., i N. Radecka. „Normatywny Model Opieki Nad Sierotami W XVI-Wiecznych Rewizjach Prawa chełmińskiego. Zarys Instytucji”. Czasopismo Prawno-Historyczne, T. 64, nr 1, październik 2018, s. 113-28, doi:10.14746/cph.2012.64.1.06.