Witkowski, Wojciech. „Roman Longchamps De Bérier (1883-1941). Profesor Lwowski I Lubelski, Red. A. Dębiński, M. Pyter, 2011”. Czasopismo Prawno-Historyczne, t. 64, nr 1, październik 2018, s. 259-63, doi:10.14746/cph.2012.64.1.16.