Krzymkowski, M. „Adam Danilczyk, W kręgu Afery Dogrumowej. Sejm 1786 Roku, 2010”. Czasopismo Prawno-Historyczne, T. 64, nr 1, październik 2018, s. 276-7, doi:10.14746/cph.2012.64.1.22.