Materniak-Pawłowska, M. „Lech Krzyżanowski, Sędziowie II Rzeczypospolitej. Okręgi Apelacyjne: Krakowski I Katowicki, 2011”. Czasopismo Prawno-Historyczne, T. 64, nr 1, październik 2018, s. 289-92, doi:10.14746/cph.2012.64.1.26.