Zmierczak, M. „Konferencja Katedr Doktryn Polityczno-Prawnych: «Polska I Polacy W Oczach cudzoziemców. Polacy Wobec cudzoziemców»”. Czasopismo Prawno-Historyczne, t. 64, nr 1, październik 2018, s. 312-5, doi:10.14746/cph.2012.64.1.34.