Wałdoch, J. „Kolokwium Habilitacyjne Dr Anny Machnikowskiej”. Czasopismo Prawno-Historyczne, T. 64, nr 1, październik 2018, s. 319-, doi:10.14746/cph.2012.64.1.39.