Łysko, M. „Kształtowanie Się Ustroju kolegiów orzekających W Polsce Ludowej (1952-1956)”. Czasopismo Prawno-Historyczne, T. 64, nr 2, październik 2018, s. 249-76, doi:10.14746/cph.2012.64.2.10.