Blicharz, G. „Prawne Aspekty Finansowania Transportu Morskiego W starożytnym Rzymie”. Czasopismo Prawno-Historyczne, T. 64, nr 2, październik 2018, s. 293-16, doi:10.14746/cph.2012.64.2.12.