Królak, Piotr. „«Dziewiędziesiąt dziewięć Cudzych pomysłów, I Jeden autora». Porównanie myśli Konstytucyjnej Wincentego Niemojowskiego I Benjamina Constanta”. Czasopismo Prawno-Historyczne, t. 64, nr 2, październik 2018, s. 459-85, doi:10.14746/cph.2012.64.2.24.