Kozak, Adam. „Najdawniejsze Zapiski Z księgi Miejskiej Pleszewa (1428-1444). Wyd. Tomasz Jurek, 2011”. Czasopismo Prawno-Historyczne, t. 64, nr 2, październik 2018, s. 515-7, doi:10.14746/cph.2012.64.2.26.