Lewandowska-Malec, I., i K. Fokt. „Sympozjum Historyków Państwa I Prawa Polskiego W Krakowie”. Czasopismo Prawno-Historyczne, t. 64, nr 2, październik 2018, s. 549-50, doi:10.14746/cph.2012.64.2.35.