Karabowicz, Anna. „Kolokwium Habilitacyjne Dra Zdzisława Zarzyckiego”. Czasopismo Prawno-Historyczne, t. 64, nr 2, październik 2018, s. 555, doi:10.14746/cph.2012.64.2.40.