Karabowicz, Anna. „Obrona Rozprawy Doktorskiej Mgra Macieja Mikuły”. Czasopismo Prawno-Historyczne, t. 64, nr 2, październik 2018, s. 556, doi:10.14746/cph.2012.64.2.42.