Maciejewski, M. „Zarys Historii Idei Elitaryzmu. Od Platona Do Czesława Znamierowskiego”. Czasopismo Prawno-Historyczne, T. 65, nr 2, październik 2018, s. 17-54, doi:10.14746/cph.2013.65.2.01.