Głuszak, M. „Rezolucje Interpretacyjne Rady Nieustającej”. Czasopismo Prawno-Historyczne, T. 65, nr 2, październik 2018, s. 73-101, doi:10.14746/cph.2013.65.2.03.