Kamińska, R. „Sprawowanie urzędów Edyla Plebejskiego I Edyla Kurulnego W Republice I Pryncypacie Rzymskim”. Czasopismo Prawno-Historyczne, T. 65, nr 2, październik 2018, s. 165-77, doi:10.14746/cph.2013.65.2.07.