Chojnicka, Krystyna, i Michał Jaskólski. „Kilka Uwag Na Temat pojęcia Rozwoju W myśli Politycznej I Prawnej”. Czasopismo Prawno-Historyczne, t. 65, nr 2, październik 2018, s. 277-95, doi:10.14746/cph.2013.65.2.14.