Materniak-Pawłowska, Małgorzata. „Struktury – Kadra – Plany Badań – Dydaktyka”. Czasopismo Prawno-Historyczne, t. 65, nr 2, październik 2018, s. 343-08, doi:10.14746/cph.2013.65.2.18.