Malec, D. „Piotr Krzysztof Marszałek, Najwyższe władze Wojskowe W Systemie Ustrojowym II Rzeczypospolitej, 2011”. Czasopismo Prawno-Historyczne, t. 65, nr 2, grudzień 2013, s. 466-71, doi:10.14746/cph.2013.65.2.28.