Gajda, E. „Kolokwium Habilitacyjne Dra Marka Sobczyka”. Czasopismo Prawno-Historyczne, T. 65, nr 2, grudzień 2013, s. 494-5, doi:10.14746/cph.2013.65.2.37.