Prochwicz-Studnicka, B. „Usul Al-Fi Qh. Czym Są Klasyczne Sunnickie «korzenie/Podstawy Wiedzy O prawie»?”. Czasopismo Prawno-Historyczne, T. 65, nr 1, listopad 2018, s. 11-51, doi:10.14746/cph.2013.65.1.01.