Mażewski, L. „Próba Ratowania Królestwa Polskiego. O Prawnopolitycznych Aspektach Negocjacji Polsko-Rosyjskich We wrześniu 1831 Roku”. Czasopismo Prawno-Historyczne, T. 65, nr 1, listopad 2018, s. 327-39, doi:10.14746/cph.2013.65.1.15.