Rudnicki, J. „Rzymska Dyktatura a Historia Jej oddziaływania. W Odpowiedzi Profesorowi Adamowi Ziółkowskiemu”. Czasopismo Prawno-Historyczne, T. 65, nr 1, listopad 2018, s. 407-11, doi:10.14746/cph.2013.65.1.22.