Olszewski, H. „Zbigniew Radwański 1924-2012”. Czasopismo Prawno-Historyczne, t. 65, nr 1, listopad 2018, s. 547-51, doi:10.14746/cph.2013.65.1.37.