Lityński, Adam. „O złym Uprawianiu Krytyki”. Czasopismo Prawno-Historyczne, t. 65, nr 1, listopad 2018, s. 569-70, doi:10.14746/cph.2013.65.1.47.