Gołaszewski, Łukasz. „«Dług śmiertelności wypłacić potrzeba». Wybór testamentów Mieszczan Krakowskich Z XVII-XVIII Wieku, Opr. Ewa Danowska, 2011”. Czasopismo Prawno-Historyczne, T. 65, nr 1, listopad 2018, s. 544-6, doi:10.14746/cph.2013.65.1.36.