Rakowski, Maciej. „Zasada nieodpowiedzialności Monarchy I Kontrasygnaty Jego aktów. Przykład włoski”. Czasopismo Prawno-Historyczne, t. 66, nr 1, styczeń 2014, s. 247-62, doi:10.14746/cph.2014.46.1.11.