Jankowska, M. „Autorstwo I Prawo Do Autorstwa – Czy Nasze Paradygmaty Potrzebują Zmian?”. Czasopismo Prawno-Historyczne, T. 66, nr 1, styczeń 2014, s. 367-82, doi:10.14746/cph.2014.46.1.18.