Teleszewska, M. „Status Prawny Dzieci nieślubnych Na Ziemiach Polskich W Dobie zaborów W świetle Kodeksu Cywilnego Napoleona I.”. Czasopismo Prawno-Historyczne, T. 66, nr 1, styczeń 2014, s. 383-92, doi:10.14746/cph.2014.46.1.19.