Pastuszko, Grzegorz. „Konstrukcja Prawna Prezydentury W Okresie działania Krajowej Rady Narodowej W Latach 1944-1947”. Czasopismo Prawno-Historyczne, t. 66, nr 1, styczeń 2014, s. 393-06, doi:10.14746/cph.2014.46.1.20.