Kasprzycki, Remigiusz. „Dezerterzy Przed sądami Drugiej Rzeczypospolitej”. Czasopismo Prawno-Historyczne, t. 70, nr 2, lipiec 2019, s. 108-30, doi:10.14746/cph.2018.2.3.