Siemaszko, K. „Ochrona Dobrego Imienia Józefa Piłsudskiego W świetle przepisów Prawa Karnego Oraz W Praktyce sądowej W Okresie II Rzeczypospolitej”. Czasopismo Prawno-Historyczne, t. 70, nr 2, lipiec 2019, s. 299-10, doi:10.14746/cph.2018.2.11.