Banaszkiewicz, B. „Pierwsze Sto Lat Prawoznawstwa Po słowacku. Nad księgą: Oľga Ovečková, Jozef Vozár a kolektív, 100 Rokov časopisu Právny Obzor 1917–2017, Bratislava 2017, VEDA Vydavateľstvo Slovenskej akadémie Ved, Ss. 512.”. Czasopismo Prawno-Historyczne, T. 70, nr 2, lipiec 2019, s. 401-1, doi:10.14746/cph.2018.2.16.