Głuszak, M. „ 192”. Czasopismo Prawno-Historyczne, t. 70, nr 2, lipiec 2019, s. 421-5, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/cph/article/view/19390.