Lityński, Adam. „Danuta Janicka, Polska myśl Prawnokarna XIX−XX Wieku: Autorzy I Ich dzieła. Od szkoły Klasycznej Do Socjologicznej, posłowie J. Lachowski, Wydawnictwo UMK, Toruń 2017, Ss. 336”. Czasopismo Prawno-Historyczne, t. 70, nr 2, lipiec 2019, s. 428-32, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/cph/article/view/19392.