Ożóg, M. „Wacław Uruszczak, Opera Historico-Iuridica Selecta. Prawo Kanoniczne – Nauka Prawa – Prawo Wyznaniowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2017, S. 557.”. Czasopismo Prawno-Historyczne, T. 70, nr 2, lipiec 2019, s. 435-9, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/cph/article/view/19394.