Szymańska, A. „XXII Konferencja Historyków Państwa I Prawa Okresy przejściowe – ustrój I Prawo, Polanica Zdrój, 27−29 września 2018 R.”. Czasopismo Prawno-Historyczne, T. 70, nr 2, lipiec 2019, s. 458-60, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/cph/article/view/19403.