Materniak-Pawłowska, M. „Posiedzenie Komitetu Redakcyjnego «Czasopisma Prawno-Historycznego» Poznań, 22 Października 2018 R.”. Czasopismo Prawno-Historyczne, T. 70, nr 2, lipiec 2019, s. 460-1, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/cph/article/view/19405.