Króliczek, P. „Obrona Rozprawy Doktorskiej Mgr. Grzegorza Nancki”. Czasopismo Prawno-Historyczne, T. 70, nr 2, lipiec 2019, s. 461, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/cph/article/view/19406.