Matuszewski, J., i A. Zakrzewski. „O Wydawcach I Wydawaniu źródeł. Na Marginesie "Księgi Kryminalnej Miasta Krakowa Z Lat 1554-1625" I "Księgi Kryminalnej Miasta Dobczyc (1699-1737)" Słów Kilka.”. Czasopismo Prawno-Historyczne, T. 66, nr 1, styczeń 2014, s. 407-16, doi:10.14746/cph.2014.46.1.22.