Jackowska, Natalia. „O wielkości I trudnościach Polskiej Transformacji”. Czasopismo Prawno-Historyczne, t. 66, nr 1, styczeń 2014, s. 477-85, doi:10.14746/cph.2014.46.1.26.