Olszewski, H. „W kręgu Historii Doktryn Politycznych I Prawnych Oraz Konstytucjonalizmu. Księga Jubileuszowa Profesora Andrzeja Sylwestrzaka. Pod Red. Dariusza Szpopera. «Gdańskie Studia Prawnicze» Tom XXVII, 2012, Ss. 270.”. Czasopismo Prawno-Historyczne, T. 66, nr 1, styczeń 2014, s. 493-5, doi:10.14746/cph.2014.46.1.28.